DANS/BEVEGELSESTERAPI

Danseterapi er en kreativ terapiform som fokuserer direkte på kroppen.

Terapiformen utviklet seg i Tyskland i mellomkrigstiden og framveksten tok for alvor fart i USA etter annen verdenskrig. Danseterapi utviklet seg i møte mellom den gamle primitive dansen, moderne europeiske og etniske danseformer, jungiansk og reichiansk psykoterapi, humanistisk psykologi og kreative terapiformer. Bevegelsesobservasjon og analyse (Rudolf Labans effort/shape-teori) spiller en viktig rolle som redskap i denne terapiformen.

Bevegelse og kropp er grunnleggende i livet vårt, og i danseterapi blir kropp og psyke sett i sammenheng. Bevegelse kan være uttrykk for følelse, tanke eller persepsjon. Kroppssensasjoner er signaler fra egen kropp som kan være viktig informasjon om hvordan et menneske har det. Opplevelse av kroppen er opplevelse av selv.

Danseterapi forholder seg til bevegelser og kroppssensasjoner i øyeblikket. Bevegelse, samspill og verbalisering blir brukt for å klargjøre . Man søker en bevisstgjøring av egne bevegelser og hvordan de virker på andre. Man ønsker utvikle kjennskap og erfaring med flere bevegelsesmuligheter som igjen kan gi mulighet for innsikt og valg. Danseterapi handler også om kroppsbevissthet, arbeid med pust og spenninger.

Nina Kihle har erfaring med den jungianske formen av danseterapi, - nemlig Authentic Movement. Det er en form for meditativ og skapende dans.

Danseterapeuter arbeider med forebyggende arbeid, rehabilitering og psykoterapi individuelt og i gruppe. Det jobbes innenfor ulike områder som stressbehandling, psykosomatikk, spesialpedagogikk og psykiatri.

Dance is a song of the body. Either joy or pain.
Martha Graham
Fotograf: Jan-Erik Fillan
e-post: nin-kil@online.no