TAIJIQUAN

- BEVEGELSESKUNST MED LANGE TRADISJONER.

Taijiquan er en gammel kinesisk treningsform knyttet til selvforsvar, helse og selvutvikling. Den bygger på gammel viten om bevegelse og energi, og er formet av taoistisk og zen-buddhistisk filosofi. Taiji legger vekt på avspenning, indre likevekt og ro, indre styrke (qi) framfor ytre styrke. Bevegelsene er myke og langsomme. Grunnleggende er læren om balansen mellom Yin og Yang. Utøveren må , både mentalt og fysisk, kontinuerlig skifte mellom yin og yang, myk og hard, avslappet og spent, for å oppnå balanse mellom de to. Motstanders kraft utnyttes ved at man gir etter. Slik avledes angrepet og sendes tilbake. Man setter aldri kraft mot kraft. Hovedprinsippet er at det myke overvinner det harde.

Taijiquan og qigong er begge myke og langsomme treningsformer som har som mål å frigjøre og balansere energinivået i kroppen. Taijiquan er mer utfordrende enn qigong når det gjelder koordinasjon og innlæring av lengre bevegelses-sekvenser.

Taijiquan var i mange hundre år en hemmelig trenings- og kampform og ble alminnelig kjent først i løpet av forrige århundre. Det var Cheng Man-ching som introduserte taiji i den vestlige verden, og Nina underviser Yang-formen i tradisjonen som har utviklet seg her i Vesten etter den gamle mesteren.

Be still as a mountain, move like great river.
Kinesisk.