RITUELL DANS

- en øvelse i å danse livet.

- en dans i gamle spor, forbundet med livets og årstidenes rytme.

Mennesker har en lang historie av å danse i sorg og glede, til fest og høytid.

Man har danset sine felles historier og myter ved de store overgangene fra fødsel til grav og ved årstidenes skifte. Dansen skulle styrke identitet, fellesskapsfølelse og livsmot. Dansen, slik vi kjenner den i dag,- de nordiske sangdansene, den afrikanske dansen, salsa, eskimoenes trommedans, - har alle røtter i den rituelle dansen.

Dansen er en form for rytmisk sirkeldans som forberedes gjennom at danselederen forteller en historie, et eventyr eller en myte. Sammen danser vi fortellingen. Det er en skapelsesprosess hvor alle er med på likefot. Det handler ikke om å være flink eller prestere. Det handler om å bruke rytmen og sirkelens kraft for i fellesskap å skape dansen.

Nina er utdannet ritualdans-leder hos Brita Haugen i Danmark. Denne danseformen har spredd seg i Norden de siste 30 år.

Kursene foregår som oftest over et par dager, - dvs. en helg.


Eksempler på danseritualer Nina har ledet de siste årene:

- Demeter og Kora. Et danserituale for Moder Jord.

- Balders død. Et sorg-rituale.

- Det norrøne skapelsesritualet.

- Yggdrasil, livstreet.

Hva leken er for barnet, er danseritualet for den voksne.