QIGONG

Aktuelle kurs

- ta kontakt for oppstart

Medisinsk Qigong Trinn I

Medisinsk Qigong Trinn II

- styrker kjernemuskulatur
- demper stresstilstander og balanserer energinivå
- trener oppmerksomhet og tilstedeværelse

Medisinsk Qigong er helseforebyggende øvelser som kineserne har benyttet i over 5000 år. Sammen med akupunktur, tuina-massasje og urtemedisin danner qigong selve grunnmuren i tradisjonell kinesisk medisin. Qigong bygger på helhetstanken om at kropp og sjel står i forbindelse og innbyrdes påvirker hverandre.

Qi kan oversettes med energien eller kraften som strømmer gjennom alt levende. Tanken er at mennesket er født med med en viss mengde grunnleggende livsenergi, og at man gjennom qigongtrening kan aktivere dette livspotensialet og slik utnytte kroppens selvhelbredende evne.

Gong kan oversettes med metode, teknikk eller øvelse.

Qigong er følgelig en type trening som styrker eller balanserer energistrømmen i og til kroppen. Tanken er at fri flyt av energi langs energibanene er en forutsetning for god helse.

Qigong stimulerer og styrker ledd, sener, nervebaner, sirkulasjon og stabiliserende muskulatur på en naturlig og velgjørende måte. Qigong kan styrke konsentrasjon og oppmerksomhet, motvirke stress og spenninger, fremme kreativitet og psykisk velvære. Treningen er myk og langsom. Man tenker at det er nettopp dette som bringer oss i kontakt med den dype refleksstyrte muskulaturen, som igjen er koblet til autonome funksjoner og følelsesliv.

På kurs får alle utdelt en trenings-CD og en bok som gjør det lettere å fortsette treningen hjemme.

Hvem kan trene qigong? Biyunmetoden passer for deg som vil forbedre din helse og styrke dine personlige ressurser. Den passer også for foreninger, firmaer eller arbeidsplasser som ønsker å tilby personalomsorg i form av rolig trening og/eller stressmestringskurs.


KURS I MEDISINSK QIGONG ETTER BIYUN-METODEN:

Jichu gong, trinn 1

Dong gong, trinn 2

Fredskraften, qigong for ungdom.


Be still as a mountain, move like a great river.
Kinesisk